Admiraliteitsweg 40  |  1601 ED Enkhuizen  |  Tel:  0228-319032  |  E-mail : info@montessori-enkhuizen.nl