Bestuur


Montessorischool De Wegwijzer te Enkhuizen wordt bestuurd door de 'Stichting Montessorischool Enkhuizen'. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuiteit van de school. De directie is geen lid van het bestuur maar heeft van het bestuur wel het mandaat gekregen om de school te leiden. Op dit moment is Tim Toornstra interim-directeur. Er is regelmatig overleg tussen bestuur, directie en de MR.

Tot dusver werd het bestuur gevormd door betrokken vrijwillige ouders. Dit is niet effectief gebleken om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Professionalisering is noodzakelijk. Het bestuur heeft daarom besloten om de samenwerking te zoeken met een bovenschools bestuur. Na uitvoerig onderzoek en zorgvuldige afstemming met MR, team en ouders is gekozen voor Stichting Kopwerk-Schooltij. Deze stichting bestuurt naast Pr. Chr. scholen ook ‘n jenaplan school, daltonschool, vrije school en openbare scholen in de kop van Noord-Holland en West-Friesland. Per 1 januari 2021 gaat onze stichting daarom een personele unie vormen met Stichting Kopwerk-Schooltij. Een personele unie biedt organisatorische en financiële voordelen terwijl Stichting Montessorischool Enkhuizen en Stichting Kopwerk als zelfstandige stichtingen naast elkaar blijven bestaan. Vanuit deze basis zal samen met de peutergroep De Peutertuin worden gewerkt aan een Montessori Kindcentrum in Enkhuizen. 

Het bestuur kijkt er naar uit samen met u verder te bouwen aan onze mooie school.

Heeft u vragen over het bestuur van de school? Neem dan per mail of telefonisch contact op. Of spreek een van hen aan in de “wandelgangen” .

De bestuursleden per 1 oktober 2020 zijn:

  • Rita te Grotenhuis, voorzitter
  • John Deckers, algemeen lid
  • Peter Bruijn, toezichthoudend lid
Per 1 januari 2021 zijn de bestuursleden en de Raad van Toezicht van Stichting Montessorischool Enkhuizen gelijk aan die van Stichting Kopwerk. Zie https://kopwerk.nl/

CONTACT

bestuur@montessori-enkhuizen.nl 

Stichting Montessorischool Enkhuizen

t.a.v. het Bestuur

Postbus 277

1600 AG Enkhuizen