De ouders binnen onze school


Een basisschool is natuurlijk gericht op kinderen maar heeft ook altijd te maken met de ouders. De Wegwijzer vindt het van groot belang dat ouders nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind(eren) op school.  Leerlingen voelen zich immers beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. Het helpt als ouders weten wat hun kinderen dagelijks beleven, er thuis met de kinderen over praten en er rekening mee houden.  De schoolloopbaan van de leerling verloopt dan vaak beter en met minder problemen. 

Daarom is het belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over de opvattingen over onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat betreft van elkaar kunnen verwachten. De school organiseert regelmatig kwaliteitscafe's om samen in gesprek te gaan en er zijn allerlei activiteiten op school. Ook helpt een deel van de ouders mee met regeltaken zoals het begeleiden van uitjes.

Bij individuele vragen over bijvoorbeeld de voortgang van uw kind(eren), gaan leerkrachten graag met u ingesprek. Jaarlijks zijn er oudergesprekken tussen leerkracht en ouder maar ook daarnaast  hebt u veel mogelijkheid contact te hebben. Ouders kunnen ook inloggen via ons communicatieplatform PARRO. (stappenplan)