De ouders binnen onze school


Behalve met kinderen heeft een basisschool natuurlijk ook altijd te maken met de ouders. Het is van groot belang dat ouders nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind(eren) op school. 
Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school, als ouders weten wat hun kinderen dagelijks beleven, er thuis met de kinderen over praten en er rekening mee houden. 
De schoolloopbaan van de leerling verloopt dan vaak beter en met minder problemen. 

Daarom is het belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over de opvattingen over onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat betreft van elkaar kunnen verwachten. 

Bij individuele vragen over bijvoorbeeld de voortgang van uw kind(eren) zult u veelal contact hebben met de desbetreffende leraar, lerares of de directie.  Zij zijn, naast het bestuur, primair verantwoordelijk voor het onderwijs en het leerklimaat op school.
Ouders kunnen ook inloggen bij het ouderportaal