Onderwijsinspectie lovend over Montessori basisschool De Wegwijzer in Enkhuizen
 
Bloemen voor de leerkrachten en taart voor de leerlingen stonden klaar na de mooie beoordeling door de onderwijsinspectie van basisschool De Wegwijzer in Enkhuizen. “Leerkrachten hebben zicht op de ontwikkeling van de individuele leerlingen, zij weten wat de leerlingen nodig hebben en bieden stevig Montessori onderwijs aan”, kreeg de school als feedback. Ook vielen de fijne sfeer en het open schoolklimaat op bij de inspecteurs. De school is klaar voor de overstap naar het schoolbestuur Kopwerk / Schooltij met ingang van 1 januari 2021. Tevens onderzoekt de school de mogelijkheden voor een Montessori Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
 
Vooruitgang
De ontwikkelingen van de school gaan snel maar weloverwogen. De Montessorischool geeft onderwijs dat keuzes biedt, uitdaagt en stimuleert. De leerlingen zijn daarbij eigenaar van hun eigen leerproces. Om vooruitgang te kunnen boeken in de kwaliteit van het onderwijs wordt door het schoolbestuur Kopwerk / Schooltij geïnvesteerd in materialen en in personeel. Tim Toornstra, a.i. directeur van de school: “Het didactisch handelen van de leerkrachten kan daardoor nog meer groeien. Iedereen binnen het team is gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen. Natuurlijk blijven we werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.”
 
Nieuwe kansen
John Deckers, bestuurder bij Kopwerk / Schooltij, is blij met de overstap van De Wegwijzer naar zijn bestuur. Hij benadrukt dat Kopwerk / Schooltij het belangrijk vindt om scholen een nieuwe kans te geven. Vanuit die overtuiging investeerde Stichting Kopwerk / Schooltij in De Wegwijzer en stelde kennis en ervaring beschikbaar om het onderwijs op een hoger plan te brengen. Met een mooie inspectiebeoordeling tot gevolg.

 
Beroepen speurtocht
11-10-2021 09:29

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: Worden wat je wilt. En daar doet de hele school aan mee! Hoe leuk is dat!

Op dinsdag 11 oktober gaan groepjes

lees meer ...
20-09-2021 15:55
lees meer ...