Rots & Water

Rots en Water op school

Vorig jaar zijn we van start gegaan met de rots en waterlessen in groep 1 tot en met groep 8. De verschillende groepen krijgen 1x in de 2 weken een les van Juf Nienke of Juf Sanne, die dit jaar ook rots en water trainer is geworden. Daarnaast hebben alle leerkrachten de EDIT gevolgd, waardoor alle leerkrachten weten wat rots en water inhoudt. Waar nodig krijgen kinderen (individueel of in een klein groepje) extra lessen aangeboden.

Maar wat is Rots en Water dan precies?
Rots en Water is een training waarbij kinderen zichzelf beter leren kennen en daardoor andere kinderen beter begrijpen waardoor er makkelijker vriendschappen ontstaan en minder ruzies. Daarnaast is het een weerbaarheidstraining. Je leert wanneer je voor jezelf moet opkomen en wanneer je je beter bij iets neer kunt leggen. Het is niet altijd makkelijk je eigen grenzen aan te geven en die van andere te respecteren. De rots en watertraining leert je soms hard te zijn als een rots en soms zacht als water.

Het doel van de training is dat je sterker in je schoenen komt te staan, je leert voor jezelf op te komen en bouwt aan je zelfvertrouwen. Zo leren kinderen beter omgaan met lastige situaties en betere keuzes maken.

Rots en Water gaat ook over zelfbeheersing, je leert bij de training ook woede en boosheid te beheersen. Je denkt na over wat je wel en niet wil en leert hoe je dat duidelijk kunt maken.

Het is een fijne en effectieve manier om op een prettige manier samen te spelen en te werken. Het is ook vooral veel doen, door te bewegen raak je meer bewust van je lichaam, maar ook van je emoties/gevoelens. Tijdens deze lessen wordt er veel gebruik gemaakt van oefeningen uit de zelfverdedigingssport. Er wordt veel aandacht besteed aan lichaamshouding/oogcontact en stemgebruik. Vooral gronden, centreren en focussen zijn belangrijke termen in de lessen.

DE DOELEN
Voor jezelf opkomen.

Je boosheid beheersen.

Beter contact maken met andere kinderen.

Meer zelfvertrouwen.

Zien waar je goed in bent.
 

Vindt u het leuk om eens een Rots & Water les te ervaren? Kom dan op onderstaande data een ouder-kind les volgen! De ouder-kind les duurt een halfuurtje van 14.15 uur tot 14.45 uur. U komt toch ook?!
 

De data zijn als volgt:

Kleuters: woensdag 6 april
Groep 3: woensdag 16 maart
Middenbouw: woensdag 30 maart
Bovenbouw: woensdag 20 april
 

Mocht je meer informatie willen kun je terecht bij juf Nienke en juf Sanne of een kijkje nemen op de website: www.rotsenwater.nl

 

 

uggjuguj uggjuguj