Onze school


Ieder kind is uniek en onze school houdt daar rekening mee. Wij zijn een montessorischool en laten ons leiden door wat Maria Montessori gezegd en geschreven heeft over opvoeding en onderwijs aan kinderen van de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit betekent concreet dat de materialen, methode en de kennis en vaardigheden van leerkrachten inzetten vanuit het motto ‘Leer mij het zelf doen’. Het is een unieke balans tussen zelfstandigheid, sturing en samenwerking voor elk kind, het zogenaamde “vrijheid in verbondenheid”. Leerlingen leren van en met elkaar in een rijke activerende leeromgeving. Het onderwijs speelt in op de behoefte van een kind op een bepaald moment door de juiste omgeving en materialen te bieden. De montessori-materialen nodigen o.a. de zintuigen uit van elk kind om te verkennen, te ontdekken en de samenhang te zien tussen dingen en mensen. Het (h)erkennen van de spontane belangstelling van het kind draagt bij aan de vrijheid van werkkeuze.  Het idee is dat in een gevoelige periode een kind uit intrinsieke motivatie zich zeer intensief kan ontwikkelen. Onder begeleiding, leren we gezamenlijk stap voor stap die keuzes te maken waar de situatie om vraagt.

Lees meer in onze schoolgids. U kunt hierin lezen welke activiteiten er plaats vinden in de kleuter-, midden-, tussenbouw en bovenbouw. Wij vertellen u over het doel van onderwijs en opvoeding, de weg naar zelfstandigheid, de rol van de omgeving en de rol van de leerkracht bij het begeleiden van de kinderen in hun ontwikkeling. Onze schoolgids geeft een beeld van de dagelijkse praktijk. U kunt ook altijd een afspraak maken om onze school tijdens schooluren te komen bekijken. U bent van harte welkom!

Directie
Denise Slot                           
Tel: 0228-203000
E-mail:  wegwijzer-enkhuizen@kopwerk.nl