Bestuur


Montessorischool De Wegwijzer te Enkhuizen wordt bestuurd door de 'Stichting Montessorischool Enkhuizen'. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuiteit van de school. Tot dusver wordt het bestuur gevormd door vrijwillige ouders. De directie is geen lid van het bestuur maar heeft van het bestuur wel het mandaat gekregen om de school te leiden. Op dit moment is Hettie de Vetten interim-directeur. Er is regelmatig overleg tussen bestuur, directie en de MR.

Laatste ontwikkelingen
De bestuursvorm van De Wegwijzer met ouders als bestuursleden is niet effectief gebleken om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen.
Het bestuur heeft daarom besloten om de samenwerking te zoeken met een bovenschools bestuur. Na uitvoerig onderzoek en zorgvuldige prettige afstemming met MR, team en ouders is gekozen voor Stichting Kopwerk-Schooltij. Stichting Kopwerk-Schooltij onderscheidt zich door hun sociaal-betrokken karakter en de getoonde ervaring met het integreren van diversiteit in hun ‘scholenportfolio’. De stichting bestuurt naast Pr. Chr. scholen ook ‘n jenaplan school, daltonschool, vrije school en openbare scholen in de kop van Noord-Holland en West-Friesland. Op 6 februari 2020 is door Stichting Montessorischool Enkhuizen en Stichting Kopwerk-Schooltij wederzijds de intentie uitgesproken als bestuur te willen fuseren met ingang van 1 augustus 2020. Met deze stap kan De Wegwijzer nog steeds als unieke montessori-school tot zijn recht komen en tegelijk professionaliseren. Stichting Kopwerk-Schooltij heeft tevens ondersteuning aangeboden gedurende het huidige herstelproces zodat wij op korte termijn weer kunnen voldoen aan alle gestelde normen. De interim-directeur Hettie de Vetten en de bestuursleden blijven aan tot het nieuwe bestuur formeel is aangetreden.

Het bestuur kijkt er naar uit verder te bouwen aan onze mooie school!

 

Heeft u vragen over het bestuur van de school? Neem dan per mail of telefonisch contact op. Of spreek een van hen aan in de “wandelgangen” .

De bestuursleden zijn:

  • Rita te Grotenhuis, voorzitter
  • Wiesje Faber, secretaris
  • Peter Bruijn, toezichthoudend

Zij zijn bereikbaar via email: bestuur@montessori-enkhuizen.nl 

Postadres:

Stichting Montessorischool Enkhuizen

t.a.v. het Bestuur Postbus 277

1600 AG Enkhuizen