Bestuur


Montessorischool De Wegwijzer te Enkhuizen wordt bestuurd door de 'Stichting Montessorischool Enkhuizen'. 
 
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door een aantal ouders/verzorgers. De statuten staan overigens toe, dat ook een niet-ouder tot bestuurslid kan worden benoemd, Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid wat door de directie wordt opgesteld. De directie heeft van het bestuur een groot mandaat gekregen. 
 
Bij het besturen van de school wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokkenen: schoolleiding, personeel, ouders/verzorgers en het bestuur. De directie is geen lid van het schoolbestuur – de directie adviseert het bestuur. Er vinden jaarlijks overlegvergaderingen plaats met de medezeggenschapsraad. Het bestuur blijft collectief formeel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de besluiten, ook als deze op basis van het mandaat door een ander worden genomen.

Het bestuur wil graag een ieder behulpzaam zijn bij allerhande opmerkingen en vragen die er spelen. 
Het bestuur bestaat uit:

  • Rita te Grotenhuis, voorzitter
  • Wiesje Faber, secretaris
  • Peter Bruijn, toezichthoudend
  • Wiebe Plukkel, toezichthoudend

 Zij zijn bereikbaar via email, ons mailadres is: bestuur@montessori-enkhuizen.nl 

 

Of door middel van het postadres:

Stichting Montessorischool Enkhuizen

t.a.v. het Bestuur Postbus 277

1600 AG Enkhuizen

 

Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met èèn van hen in de “wandelgangen” even te overleggen.