Bestuur


Montessorischool De Wegwijzer te Enkhuizen wordt bestuurd door de 'Stichting Montessorischool Enkhuizen'. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuiteit van de school. De directie is geen lid van het bestuur maar heeft van het bestuur wel het mandaat gekregen om de school te leiden. Op dit moment is Tim Toornstra interim-directeur. Er is regelmatig overleg tussen bestuur, directie en de MR.

Na uitvoerig onderzoek en zorgvuldige afstemming met MR, team en ouders is er samenwerking gezocht met Stichting Kopwerk-Schooltij in de vorm van een personele unie. Stichting Kopwerk-Schooltij bestuurt naast Pr. Chr. scholen ook ‘n jenaplan school, daltonschool, vrije school en openbare scholen in de kop van Noord-Holland en West-Friesland. Voor meer informatie, zie https://kopwerk.nl/. Een personele unie biedt organisatorische en financiële voordelen terwijl Stichting Montessorischool Enkhuizen en Stichting Kopwerk als zelfstandige stichtingen naast elkaar blijven bestaan. Vanuit deze basis zal samen met de peutergroep De Peutertuin worden gewerkt aan een Montessori Kindcentrum in Enkhuizen. Het bestuur kijkt er naar uit samen met u verder te bouwen aan onze mooie school.

Heeft u vragen over het bestuur van de school? Neem dan per mail of telefonisch contact op.

De directeur is per 1 augustus 2020:

De bestuursleden zijn per 1 januari 2021:

  • Jan Bot, voorzitter
  • John Deckers
De Raad van Toezicht bestaat uit:
  • W. Nederlof
  • T. van Eijk
  • A.I.F. Laheij
  • S. Bashara
  • J. Stuifbergen

CONTACT Bestuur

bestuur@montessori-enkhuizen.nl 

Telefoon:  0228-203000

Stichting Montessorischool Enkhuizen

t.a.v. het Bestuur

Postbus 277

1600 AG Enkhuizen