Bestuur


Montessorischool De Wegwijzer te Enkhuizen wordt bestuurd door de 'Stichting Montessorischool Enkhuizen'. 
 
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door een aantal ouders/verzorgers. De statuten staan overigens toe, dat ook een niet-ouder tot bestuurslid kan worden benoemd, Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid wat door de directie wordt opgesteld. De directie heeft van het bestuur een groot mandaat gekregen. 
 
Bij het besturen van de school wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokkenen: schoolleiding, personeel, ouders/verzorgers en het bestuur. De directie is geen lid van het schoolbestuur – de directie adviseert het bestuur. Er vinden jaarlijks overlegvergaderingen plaats met de medezeggenschapsraad. Het bestuur blijft collectief formeel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de besluiten, ook als deze op basis van het mandaat door een ander worden genomen.


Het bestuur wil graag een ieder behulpzaam zijn bij allerhande opmerkingen en vragen die er spelen. Daarvoor houdt het bestuur elke eerste woensdag van de maand een inloopspreekuur van 11.45 – 12.45, in de school. Daar kunt u, in vertrouwen, in overleg gaan met èèn van de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit:
  • Wiesje Faber, voorzitter
  • Peter de Bruijn, toezichthoudend
  • Wiebe Plukkel, toezichthoudend
 
Tevens is het bestuur bereikbaar via ons mailadres: bestuurdewegwijzer@hotmail.com
 
Of door middel van het postadres:
Stichting Montessorischool Enkhuizen
t.a.v. het Bestuur Postbus 277
1600 AG Enkhuizen
 
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met èèn van ons in de “wandelgangen” even te overleggen.