Activiteitencommissie (AC)


Misschien wel de ‘leukste’ commissie om in te zitten als ouder vanwege de nauwe betrokkenheid met de kinderen.

Er worden, in samenspraak met het team, allerlei activiteiten en feesten georganiseerd. Denk maar eens aan de Pietendag, het Sinterklaasfeest, Kerstfeest met het daarbij behorende ‘kerstkoken’, een Kerst of Wintermarkt, Pasen, de Avond Vierdaagse, het afsluitingsfeest van de schoolverlaters, een kienavond, en het Zomerfeest. De aankleding van de hal, zo door het jaar heen, is ook in handen van de AC.

Een school kan niet zonder de hulp en steun van ouders! Met de hulp van ouders kunnen we veel activiteiten voor de kinderen blijven organiseren.