Kleuterbouw A
Ellen Schulze, Marion Willemsen

 
Koningsspelen Pasapas
Op 12 april zijn de Koningsspelen. Wij starten deze dag met de openingsdans Pasapas (Kinderen voor Kinderen). Uiteraard oefenen we deze dans met de kinderen op school maar wellicht leuk om hier thuis ook aandacht aan te besteden. De dans is te vinden op YouTube. De juffen zijn al hard aan het oefenen ;)

Bezoek voorstelling morgen
Wind of regen Niets houdt ons tegen Het was een hele klus Maar we gaan met de bus We vertrekken om 10:30 vanaf station Enkhuizen. We zijn om 12:15 weer terug op het station. De ouders die zich hebben opgegeven gaan uiteraard gewoon mee :) (10:15 vertrekken we te voet naar het station)